skip to Main Content

Na přiznání k dani z nemovitosti máte čas do konce ledna

Daň z nemovitosti - Ilustrační foto

Měsíc leden je každoročně měsícem daně z nemovitosti. Pokud jste nějakou nemovitost nabyli nebo pokud jste dělali nějaké změny, musíte vše vyřešit v průběhu ledna 2017. Jestliže je u vás vše beze změn, tak žádné přiznání nepodáváte, pouze daň zaplatíte. Jako podklad pro platbu slouží složenka. Ta vám včas přijde poštou od finančního úřadu. Na zaplacení daně máte ale ještě spoustu času. Je splatná do konce měsíce května.

Do kdy podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitosti byste měli podat v rozmezí od 1. ledna až do 31. ledna 2017. Povinnost se týká každého, kdo v roce 2016 získal nemovitost – bez ohledu na to, zda ji koupil, dostal nebo třeba zdědil. Tato daň se týká staveb a jejich jednotek. Druhou skupinou jsou pozemky. Vše, co se daní, musí být evidováno v katastru nemovitostí. Daň platí ten, kdo je k 1. lednu 2017 vlastníkem nemovitosti.

Na rozdíl od ostatních daní se přiznání nepodává každoročně, ale pouze v případě změn, nebo pokud po čase zjistíte, že jste něco nepřiznali. V takovém případě se vyplňuje dodatečné nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitosti. Při změnách je nutné daňové přiznání podat, jelikož ty většinou mají vliv na výši daně. Při výpočtu se totiž odlišuje, o jaký typ nemovitosti se jedná. Stavby ani pozemky nemají jednotnou sazbu.

Jak se daňové přiznání podává

Daňové přiznání k dani z nemovitosti musíte doručit svému správci daně. To je ten, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Finanční úřady sídlí ve všech krajských městech a v Praze. Vy podáte daňové přiznání na příslušném územním pracovišti. Ta se obvykle nacházejí ve všech větších městech. Daňové přiznání podáváte najednou za veškeré své nemovitosti v dané lokalitě.

Přiznání podáváte v listinné nebo v elektronické podobě (pokud máte datovou schránku nebo využíváte elektronický podpis). K formuláři je vždy i poučení, takže daňové přiznání vyplníte snadno i bez pomoci pracovníka z finančního úřadu, byť se výpočet daně může zdát na první pohled složitý.

Pokud daňové přiznání nepodáte včas, hrozí vám pokuta. Finanční úřad toleruje 5 dnů po termínu. Poté už platíte penále ve výši 0,05 % za každý den zpoždění. Pokud je pokuta nižší než 200 Kč, bude vám prominuta. Maximální hranice naopak činí 300 000 Kč. Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani nereagujete na výzvy finančního úřadu, platíte pokutu minimálně 500 Kč.

Změny od roku 2016

Od ledna 2016 zákon upřesňuje, které pozemky jsou předmětem daně. Mění též osvobození a vymezuje pojem zpevněná plocha a pravidla jejího zdanění. Nově také obce postižené živelní pohromou mohou nemovitosti od daně osvobodit na dobu 5 let.

Poslední články
Diskuse

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top