skip to Main Content

Jaké novinky přinese centrální evidence účtů

Co je to centrální evidence účtů

Na internetu i v novinách se během posledních dnů začínají objevovat informace o takzvané centrální evidenci účtů (označovanou též zkratkou CEÚ). My se na ni zaměříme v aktuálním článku, kde vám prozradíme, o co přesně se jedná a jaký bude tato evidence mít dopad na vás. Zákon o centrální evidenci účtů je velmi kontroverzní. Nabyl účinnosti 6. října 2016, evidence ale začne fungovat až od 1. ledna 2018, takže máte dost času zjistit, co se pro vás změní.

Důvody pro zavedení centrální evidence účtů

Co hlavního vede k centrální evidenci? Požadavek na evidenci kladly především orgány veřejné moci, kterým tento systém umožní snáze zjistit, u jaké úvěrové instituce má daná osoba veden účet. Zákon se připravoval již od března roku 2014.

Hlavním úkolem centrální evidence je odhalování trestné činnosti a ochrana významných hospodářských a finančních zájmů ČR i celé Evropské unie. Evidenci budou od roku 2018 podléhat české banky, zahraniční banky, spořitelny a úvěrová družstva. Centrální evidenci zde bude spravovat Česká národní banka.

Důležité je říci, že se evidence dotkne pouze samotných účtů. Žádné další detaily (jako například pohyby či stavy) nebudou zjišťovány. Co vše tedy bude ČNB v rámci centrální evidence účtů zaznamenávat? Půjde o:

  • označení úvěrové instituce,
  • datum zřízení účtu,
  • číslo účtu,
  • identifikační údaje klienta (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště),
  • datum vzniku a zániku oprávnění klienta k nakládání s prostředky,
  • datum zrušení účtu.

Povinnosti bank vůči České národní bance

Evidence bude obsahovat informace o běžných i podnikatelských účtech. V případě podnikání rodné číslo nahradí identifikační číslo, a pokud jde o bydliště, tak zde bude místo něj uvedeno sídlo. Tyto informace budou mít povinnost ČNB hlásit všechny úvěrové instituce včetně jejich změn. Pokud k nějaké změně dojde, bude mít banka povinnost ji ohlásit do 12. hodiny dalšího pracovního dne.

Údaje zde budou uchovávány po dobu až 10 let poté, co došlo ke zrušení účtu. I pokud tedy účet zrušíte, tak ještě mnoho let budou orgány veřejné správy schopné informace o vás dohledat. O jaké orgány půjde? Například o soudy a státní zastupitelství, o Bezpečností informační službu, Vojenské zpravodajství, finanční úřady a další orgány Finanční nebo Celní správy. Tyto orgány blíže definuje zákon o centrální evidenci účtů.

Propojení s dalšími systémy

Centrální evidence účtů bude spolupracovat s dalšími informačními systémy. To by paradoxně mělo vést ke snížení rizika, kterou představuje šíření osobních údajů. Dnes obesílají orgány veřejné správy všechny úvěrové instituce a čekají na odpověď. Tento krok už nebude nutný provádět, protože bude stačit nahlédnout do praktické evidence. V budoucnu pravděpodobně dojde i na propojení s datovými schránkami.

Rate this post
Poslední články
Diskuse

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top