skip to Main Content

Jak získat peníze od banky, když zkrachuje

Finanční poradce - ilustrační foto

Většina lidí dnes bez větších obav svěří své úspory bance. Především starší generace ale mají pocit, že je lepší mít peníze uložené doma v bezpečí, kde se jim nemůže nic stát. Je jasné, že banka vaše prostředky lépe ochrání a zhodnotí. V současnosti zhodnocení pokrývá inflaci, takže by nemělo být pochyb, že spoření na účtu nebo třeba na termínovaném vkladu se vyplatí.

Byť se to často nestává, banka či spořitelna může zkrachovat a vy pak o své peníze nebo o část z nich přijdete. Je zde sice malá pravděpodobnost, ale při výběru spořícího produktu by určitě mělo hrát roli, do jaké míry jsou vaše vklady zajištěné státem.

Za některé produkty totiž v případě krachu obdržíte od státu až 100 % a vyjdete bez újmy. I tyto kriterium byste určitě měli brát v potaz při výběru spoření. Nemělo by ale být tím hlavním, čím se budete řídit. Obecně se doporučuje peníze vždy rozložit do několika zdrojů u více bank či spořitelen. Pak se nestane, že byste přišli o vše, co máte našetřené.

Garanční systém finančního trhu

Od roku 1995 na našem trhu fungoval takzvaný Fond pojištění vkladů, který zajišťoval stabilitu finančního trhu. Od ledna 2016 jeho činnost převzal Garanční systém finančního trhu. Stará se například o výběry příspěvků od bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Zajišťuje také výplatu nároků na náhradu vkladů.

Co máte pojištěné

Pojištění se automaticky vztahuje na vklady občanů i podnikatelů a firem, které jsou uložené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních založen. Tyto vklady mohou být vedené v české i v zahraniční měně. Pojištění se vztahuje nejen na samotný vklad, ale i na úroky, které máte získat.

Pojištěné jsou:

  • běžné a spořící účty,
  • termínované účty,
  • vkladové účty,
  • vkladní knížky.

Pojištěné nejsou:

  • penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření),
  • životní pojištění,
  • směnky, akcie a další cenné papíry,
  • členské vklady do družstevních záložen,
  • předplacené platební karty (platební karty bez běžného účtu).

Jaká je výše náhrady

U jedné banky je váš vklad dle zákona pojištěn do maximálně 100 000 EUR. Do této výše nenesete žádnou spoluúčast. Náhradu v případě krachu banky či spořitelny obdržíte v národní měně. Od letošního roku je ve specifických případech možno vyplatit až 200 000 EUR – pokud jde například o vklady z prodeje nemovitosti určené pro bydlení, o vypořádání společného jmění manželů, o pojistné plnění, dědictví, odstupné atd. Případy přesně definuje zákon.

Náhradu vyplácí Garanční systém finančního trhu

Jakmile Česká národní banka oznámí neschopnost banky či spořitelny dostát svým závazkům, nebo poté co soud vydá rozhodnutí o úpadku, garanční systém vyplatí pohledávky. Výplata se zahajuje do 7 pracovních dnů od rozhodného dne. O výplatu nemusíte žádat. Žádáte pouze tehdy, když ji chcete zvýšit. Výplaty náhrad probíhají po 3 roky. Poté jsou náhrady promlčeny.

Poslední články
Diskuse

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top