skip to Main Content

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přinese řadu novinek

Zákon o spotřebitelském úvěru 2016

Na poli bankovních úvěrů i nebankovních půjček se dnes často mluví o novém zákonu o spotřebitelském úvěru, který se stane účinným od 1. prosince 2016. Tento zákon sjednotí pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Jeho hlavním cílem je lepší ochrana spotřebitelů a domácností. Mnoho lidí si sjednává půjčku bez rozmyslu, navzdory vysokým dluhům a exekucím. Právě tomu se snaží zákon o spotřebitelském úvěru zabránit.

Nové požadavky plynoucí ze zákona

S jakými novými požadavky zákon například přichází? Podnikat v oboru poskytování spotřebitelských úvěrů budou moci pouze subjekty, které dostanou oprávnění od České národní banky. Ta vykonává dohled i nad nebankovními poskytovateli. Dnes vám stačí v tomto oboru pouze živnostenské oprávnění. Povolení je nutné si u ČNB vyřídit do 1. 3. 2017. Většina nebankovních poskytovatelů si toto oprávnění již pravděpodobně vyřizuje.

Nové požadavky také kladou důraz na čestnost a transparentnost při poskytování úvěrů a půjček. Každý poskytovatel tedy bude muset nově prověřit úvěruschopnost spotřebitele. Pokud se tak nestane, spotřebitel bude chráněn zákonem a splatí pouze jistinu, nikoliv už úroky. Ty které zaplatil, mu budou následně vráceny zpět do jeho kapsy.

Nově musí být smlouva o spotřebitelském úvěru v písemné podobě a má také zákonem stanovené povinně některé náležitosti. Pokud je nebude obsahovat, pozbude platnosti. Patří mezi ně například:

  • informace o druhu a podmínkách úvěru,
  • údaje o poskytovateli,
  • podmínky splacení, předčasného splacení nebo přečerpání,
  • informace o úrokové sazbě.

Výhodnější podmínky pro klienty bank a soukromých společností

Všichni klienti navíc budou moci spotřebitelský úvěr kdykoliv splatit bez hrozby nepříjemných a vysokých sankcí, a to bez ohledu na trvání úvěru. Věřiteli však musí klient uhradit nezbytné náklady, které s předčasným splacením souvisejí.

Pokud naopak budete mít problém půjčku splácet a dostanete se s ní do prodlení, nemusíte se už obávat nekonečně vysokých sankcí. Ty budou mít nově strop. Maximální výše pokuty z prodlení činí 0,1 % denně z částky, kterou budete dlužit. Výše celkových pokut ale nesmí přesáhnout hranici 200 000 Kč.

Zákon jednoznačně posiluje postavení spotřebitele při sjednávání úvěrů. Takový úvěr si nyní zajistí za výhodnější podmínek, jelikož ho bude moci bezplatně splatit s předstihem, nebude hradit tak vysokou pokutu při problémech se splácením a bude mít jistotu, že žádá u transparentního poskytovatele.

Plné znění zákona o spotřebitelském úvěru zde

Poslední články
Diskuse

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top